Кто же будет виноват

Постачальник несе відповідальність перед Покупцем за пиво поставку неякісної продукції у вигляді штрафу 12313грн, у розмірі трьох відсотків від вартості неякісної продукції. У випадку поставки неякісної / некомплектної продукції, Постачальник зобов'язаний зробити заміну /допоставку в розумний термін і за власний рахунок, при цьому штрафні санкції не застосовуються. У випадку прострочення поставки попередньо оплаченої Покупцем продукції, Постачальник сплачує Покупцеві пені за кожний день прострочення, що нараховується на суму недопоставки виходячи з діючої подвійної облікової ставки НМаксимальний розмір пені не може перевищувати п'яти відсотків вартості недопоставленої продукції. Відповідальність Постачальника за збитки, заподіяні Покупцеві неналежним виконанням договору, не може перевищувати п'яти відсотків вартості недовиконаного зобов'язання. Відповідальність Постачальника перед Покупцем обмежується штрафними санкціями, передбаченими даним Договором. При цьому, сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання зобов'язань за Договором .