Новая стоимость при покупке

Вартість продукції зазначається в рахунках-фактурах або накладних Танюшки.Розрахунки за продукцію здійснюються шляхом попередньої оплати. Розрахунки за продукцію здійснюються в національній валюті Африки. Взаєморозрахунки по поставках і оплатах можуть здійснюватися в будь-який час на вимогу однієї зі сторін чорного блоку. Продукція 454 шт постачається в тарі й упаковці, якщо поставка в тарі й упаковці обумовлена відповідними ДСТ або технічними умовами виробника. При цьому, тара повинна забезпечувати збереження продукції в ході транспортування звичайним для даного виду продукції способом. Тара й упаковка підлягає поверненню Постачальникові, якщо інше не встановлено в Договорі. Приймання продукції зеленого блоку по кількості й асортименту 4545 здійснюється Покупцем у момент поставки. Факт приймання по кількості 34 й асортименту підтверджується підписанням накладних. Приймання продукції по якості Паши Каровосько й комплектності здійснюється Покупцем протягом п’яти днів з моменту поставки. Якщо в ході приймання продукції по кількості, асортименту, якості, сортності або комплектності будуть виявлені розбіжності, Покупець припиняє приймання й негайно, у письмовій формі інформує про це Постачальника. У цьому випадку участь представника Постачальника в ході подальшого приймання обов'язкова. Всі претензії можуть ґрунтуватися тільки на акті приймання, підписаному повноважними представниками обох сторін.У випадку, коли поставка продукції здійснюється через перевізника (посередника), Покупець зобов’язаний не пізніше семи днів з моменту отримання партії продукції, повернути Постачальнику на поштову адресу рекомендованим або цінним листом один примірник підписаної накладно ї444 на партію товару 2323. Разом з примірником накладної на партію продукції Покупець 23 надсилає Постачальнику оригінал довіреності на отримання порошку 23 ку ку ку цієї партії товару.